Arkiv

  • Avtal i hamn. Stena Line har tagit ytterligare ett steg i arbetet med Stena Elektra som ska göra trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn fossilfri till 2030. Under måndagen skrev rederiet under ett avtal med centrala aktörer på den danska sidan.