Arkiv

  • Behörigheter. I morgon torsdag löper den förlängda giltighetstiden ut för de behörigheter och certifikat som regeringen förlängde på grund av pandemin. Trots ett ökat tryck på utbildningsanordnarna menar de att läget är under kontroll.