Arkiv

  • Överges. Återigen ökar antalet övergivna fartyg med besättningar. Hittills i år har 45 fall registrerats i ILO:s databas över övergivna sjömän. Men det är inte alla.