Arkiv

  • Miljöteknik. Gotland Horizon är namnet på det nya vätgasdrivna konceptfartyg som nu presenteras av Rederi AB Gotland, Gotland Tech Development och Destination Gotland. Ambitionen är en order 2025 och trafikstart fem år senare.