Alvar Olsson köper fartyg på auktion

Den svenske redaren Alvar Olsson lade det högsta budet när coastern Lis Weber såldes på en auktion på torsdagen i tingshuset i Svendborg. Alvar Olsson bjöd DKK 1.650.000 och hans företag Lupin Shipping Limited blev därmed ägare till det upplagda fartyget, som kommer att ligga kvar i Svendborg i 30 dagar innan det kan tas över. Köpeskillingen kommer därmed att täcka de ombordanställdas krav på DKK 355.000 och obetalda hamnavgifter på DKK 155.000. Resterande belopp går till Nova Bank för att täcka en del av utestående fordringar på DKK 5,8 miljoner. Lis Weber lades upp i Svendborg i oktober 2009, då delägaren CJ Helt & Co begärde sig i konkurs. Lis Weber är byggt av J.J. Sietas i Hamburg (typ 104a) och förvärvade av CJ Helt i april 2008. Fartyget är på 2.480 dwt. Fortfarande återstår två enheter i CJ Helt-flottan, Dantic och Skantic som båda ligger i Svendborg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.