Paneldiskussion om sjöfart 2030 vid Rederierna i Finlands jubileumsevenemang "Hundra år av finländsk sjöfart"

Fotograf: Christina Palmén

Kategori: Politik

Allt starkare sjökluster i Finland 

Sjöfarten är i nyckelposition när Finland går in för att ytterligare öka tillväxten inom sjöklustret.

Den 6 december firar Finland 100 år av självständighet och 2017 är även ett jubileumsår för Rederierna i Finland. Med anledning av Rederierna i Finlands 100-årsjubileum arrangerades på onsdagen seminariet Hundra år av finländsk sjöfart i Helsingfors.

”Vänder nytt blad”

Rederierna i Finlands vd Tina Tuurnala sade på seminariet att Finlands sjöfart vänder ett nytt blad.

– De finländska rederiernas roll i sjöklustrets tillväxt har varit alldeles central, flera innovativa lösningar har utvecklats och testats på inhemska fartyg. Miljöteknologins utveckling och tillämpning är en allt viktigare del av finländsk sjöfart.

13 miljarder

Enligt en rapport från arbets- och näringsministeriet som gavs ut i fjol uppgår den totala omsättningen för företagen i sjöklustret till 13 miljarder euro. Klustret uppges sysselsätta cirka 55.000 personer.

Omkring 90 procent av Finlands utrikeshandel går sjövägen. Sjöfarten är viktig inte minst för landets försörjningstrygghet. Rederierna i Finland uppger att under de senaste åren har även klustrets samhällsekonomiska betydelse blivit allt större.

– Finlands sjökluster har möjlighet att utvecklas till en ny grund som den finländska ekonomin bygger på och bli ett av världens ledande sjökluster. Finländska fartyg har varit de första som tagit i bruk till exempel LNG-bränsle på stora passagerarfartyg, rotorsegel som minskar bränslekonsumtion och avgasrenare. När Finlands breda digitaliseringskunskap och det starka arktiska kunnandet kombineras med miljökompetens, är den finländska kunskapspaletten internationellt sett ensam i sitt slag, säger Tina Tuurnala.

”Inte lika hög standard”

Tiina Tuurnala påpekar att finländska rederier konkurrerar globalt med bekvämlighetsflaggade fartyg, där miljökunnande och ansvar inte håller lika hög standard.

– Konkurrenskraften är väsentlig. Till all lycka har verksamhetsmiljön i Finland utvecklats till att stöda testverksamhet och tillväxt. Finländska rederier har lyckats med att göra insatser i ansvarighet, digitalisering och miljökunskap, som också är globala megatrender.

Nya exportmarknader

Allt tuffare miljökrav förväntas öppna stora exportmarknader för den finländska sjöfartens miljökunskap.

– Förstärkning av den positiva utvecklingen ligger i centrum för vår strategi. Ansvarighet och innovation samt utnyttjande av ny teknologi är våra centrala tyngdpunkter, säger Tiina Tuurnala.

Enligt Rederierna i Finland har det totala bruttotonnaget för Finlands handelsflotta ökat med drygt 12,8 procent sedan 2010 och antalet nya arbetsplatser har ökat med 4,4 procent i branschen.