Ålders- och kulturskillnader bakom grundstötning utanför Göteborg

I juli gick en italienskflaggad tanker på grund vid Vanguards Grund utanför inloppet till Göteborg. Inga miljö- eller personskador inträffade, men fartyget som enbart skulle ha bunkrat, togs in till Göteborg efter flottdragning och sedan till varv i Polen.I sin haverirapport menar Transportstyrelsen att kultur- och åldersskillnader i stor utsträckning bidragit till olyckan. Ombord på produkttankern Maria M, byggd 2006 och på cirka 40.000 ton dödvikt fanns 21 personer, tre italienare och resten filippinare. Befälhavaren var mycket rutinerad med 44 års erfarenhet av tankfartyg. Detta var dock första gången på Maria M, som han mönstrade på i Ventspils två dagar tidigare. Han tog över befälet när den avlöste befälhavaren lämnade med lotsen vid Grenå cirka sex timmar före olyckan.Transportstyrelsen har haft tillgång till färddata och ljudupptagningar från bryggan genom fartygets VDR. Denna visar på ett flertal roder- och maskinmanövrar, sannolikt för att befälhavaren vill ”känna” på fartyget. Han blir uppenbarligen något osäker, eftersom fartyget inte beter sig riktigt som han tänkt sig. En sannolik orsak är att han förväxlat roderlägesindikatorn med girhastighetsindikatorn. Under resans gång skall han också ha hunnit med att handgripligen fösa rorgängaren åt sidan och två gånger kalla någon på bryggan för idiot. Denne är troligen den vakthavande tredje filippinske tredjestyrmannen som gör sin första resa som styrman.Enligt Transportstyrelsen har befälhavaren vid ett flertal tillfällen deltagit i BRM-kurser (Bridge Resource Management).Transportstyrelsen riktar också kritik mot VTS West Coast. Cirka 1,5 distansminut från den obligatoriska rapporteringslinjen ropar Maria M upp VTS i Göteborg och anmäler att man är på väg till ankarruta C för bunkring. Cirka 20 minuter före grundstötningen börjar VTS plotta Maria M och kan se att hon uppför sig på ett avvikande sätt, och att hon i slutet har kurs mot grundet och på fel sida bojen. Hon befinner sig dock något utanför rapporteringsområdet, och VTS väljer därför att inte kontakta henne. Däremot, när fartyget väl meddelar VTS att man gått på grund, ber man först fartyget att upprepa sin position.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv
  • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.