Absalon fångade fler pirater

Den danska fregatten Absalon har ännu en gång upptäckt och bordat piratbåtar i Adenviken. Tre båtar upptäcktes och förföljdes av Absalons snabba räddningsbåtar som bemannats av en specialstyrka med uppbackning av fregattens Lynx-helikopter. Två piratbåtar försökte fly, men stoppades. Bordningsstyrkan registrerade alla ombord i piratbåtarna, konfiskerade handeldvapen och granatkastare. Därefter släpptes båtarna och deras besättningar. Den norska regeringen har nu beslutat ställa fregatten Fridtjof Nansen till Combined Task Force 150:s förfogande för piratbekämpning. Fartyget sätts in i april nästa år, då det skall avlösa Absalon.