931 svenska sjöräddningsinsatser förra året

Under 2004 genomfördes 931 räddningsinsatser till sjöss. Av dessa gällde 116 handelsfartyg och i 93 av dessa rörde det sig om sjuktransporter. I sju fall berodde larmet på grundstötning och i fem fall på maskin/propellerhaveri. Totalt 27 personer omkom, av dessa tre personer i olyckor med handelsfartyg. Sjöräddningssällskapet är den organisation som står för flest insatser, 555 under förra året. Av 218 insatser med flygande enheter stod försvaret för 85, eller närmare 40 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.