90 containrar överbord från skadat kylfartyg

Också kylfartyget Horncliff, byggt 1992, råkade illa ut under förra veckans stormar. Fartyget var på resa från Costa Rica till Dover med en fruktlast när det enligt vittnesuppgifter träffades av tre niometers vågor söder om Irland. 90 containrar sköljdes överbord, vilket också förbättrade stabiliteten så att fartyget kunde rätas upp. Sju personer, däribland befälhavaren, skadades och evakuerades med helikopter. Horncliff ligger nu i Falmouth. Man har hittat ett hål på en halvmeter i skrovet under vattenlinjen. Fartyget förlorade också ankare och extra förtöjningsutrustning har fått tas ombord.