Fartyget Kristina Thordén, drygt 114 meter långt och byggt i Åbo 1943, ingick i rederiet Gustaf B Thordéns flotta.

Fotograf: Skyfotos / Sjöhistoriska museet

Kategori: Utbildning | Folk/företag

70.000 euro till studenter

70 studenter i Finland, Sverige och på Åland får i år stipendier från Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse.

Styrelsen för Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse meddelar att 70 stipendier á 1.000 euro delas ut till studerande i Finland, Sverige och på Åland. Fördelningen av studenterna är:

  • 18 i Finland på lärosätena Aalto, Novia, SAMK och XAMK,
  • 47 i Sverige på Chalmers och Linnéuniversitetet samt
  • 5 på Åland på Högskolan på Åland och Ålands Gymnasium.

Rekordmånga sökande

Stiftelsen delar också ut 10.900 euro till studentföreningars verksamhet och utbildningsresor.

– Vi gläder oss över ett rekord om 279 ansökningar samt vår möjlighet att fortsätta dela ut ett högt antal stipendier, kommenterar stiftelsens ordförande Erik Holmberg i ett pressmeddelande.

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse bildades 2013 av Thordénkoncernens pensionsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och att förvalta skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Läs mer på stiftelsens hemsida.