Marita Thordén, byggd 1928, köpt 1953 av Rederi Ab Suomi där Gustaf B. Thordén var delägare.

Kategori: Folk/företag

60 stipendier till studenter

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse har i år delat ut 60 stipendier till sjöfartsstudenter i Finland och Sverige.

Stiftelsens styrelse meddelar att stiftelsen för 2021 delar ut totalt 60 stipendier á 1.000 euro till studerande i Finland, Sverige och på Åland. Tio fler studenter än tidigare år fick ta emot stipendier 2021.

– I dessa utmanande pandemitider är det glädjande att stiftelsen har möjlighet att öka antalet stipendier till studeranden över hela norden, säger stiftelsens ordförande Erik Holmberg i ett pressmeddelande.

Hela listan finns på stiftelsens hemsida. Av årets 60 stipendiater studerar

  1. 28 på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg,
  2. 15 på Linnéuniversitet i Kalmar,
  3. 6 på Högskolan på Åland,
  4. 6 på Yrkeshögskolan Novia i Vasa,
  5. 2 på Aalto-universitetet i Esbo
  6. 2 på Sjöfartsgymnasiet på Åland och
  7. 1 på Vasa universitet.

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse befrämjar sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och förvaltar skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som grundades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.