57 euro per aktie för Royal P&O Nedlloyd

A.P. Møller-Maersk har nu presenterat sitt bud på aktierna i Royal P&O Nedlloyd. Det villkorade budet är på EUR 57 per aktie eller totalt EUR 2,3 miljarder. Budet är öppet fram till den 4 augusti kl 15.00 Amsterdam-tid. Royal P&O Nedlloyd håller en extraordinär bolagsstämma den 21 juli för att diskutera budet. Villkoret är att A.P. Møller-Maersk får köpa minst 70 procent av aktierna. Då kan man tvångsinlösa resten och avnotera bolaget från börsen i Amsterdam. Sedan uppköpsplanerna offentliggjordes har spekulationerna tagit fart. Vilken färg flottan kommer att ha, vilket namn bolaget får och en flytt av landbaserad verksamhet från Holland till Danmark är några av de frågor som diskuteras. A.P. Møller-Maersk vägrar kommentera spekulationerna och säger att detta tar man itu med om köpet genomförs.