500.000 euro i borgen för containerfartyg

En domstol i Brest har satt en borgen på EUR 500.000 för att häva arresten av containerfartyget ”Maersk Barcelona”. Sedan fartyget tvingades in till Brest har inspektioner genomförts av hamnstatsmyndigheten, flaggstaten Bahamas samt managern V-Ships. Det finns fortfarande inga säkra bevis på vad som orsakade oljespillet i Engelska kanalen. Inspektionerna koncentreras kring länsvattenseparatorn som var igång innan spillet. Rapporter säger att separatorn larmade och stängdes då omedelbart av.