50-procentig ökning av godshanteringen i Karlshamn

Karlshamns Hamn hanterade förra året 7,6 miljoner ton gods mot 5,1 miljoner ton året innan. En del av ökningen kan hänföras till stormen ”Gudrun”, men ett flertal andra godsslag har också ökat. Antalet fartygsanlöp ökade med 173 till 2.298. Färjetrafiken till Baltikum och Ryssland har ökat med 13 procent och antalet passagerare till 105.000.