50-årsjubileum för IMO-konvention

Idag den 17 mars är det 50 år sedan den FN-konvention som låg till grund för bildandet av International Maritime Organisation, IMO, trädde i kraft. Konventionen antogs vid ett möte i Geneve 1948 och då tillsattes också en kommitté bestående av tolv medlemsnationer, däribland Sverige och Norge, som fick i uppdrag att förbereda tillkomsten av IMO. Organisationen, vars högsta exekutiva organ the IMO Council håller sitt hundrade möte i juni i år, har hittills sjösatt 50 konventioner och protokoll och har idag 167 medlemsstater samt tre associerade medlemmar.