35 fartyg kapade av pirater i år

Av de 39 fullbordade kapningar som inträffat runtom i världen under årets nio första månader har en förkrossande majoritet, 35 kapningar, genomförts av somaliska pirater, rapporterar International Maritime Bureau (IMB).

Under perioden skedde sammanlagt 44 attacker i Adenviken, jämfört med 100 attacker motsvarande period ifjol. Minskningen kan enligt IMB tillskrivas den marina närvaron.

– Utökad underrättelseverksamhet och strategiskt nyttjande av örlogsfartyg har resulterat i att olika piratgrupperingar har kunnat uppsökas och utmanövreras, säger Pottengal Mukundan, chef för IMB.

Under perioden januari–september skedde sammanlagt 289 piratattacker runtom i världen, jämfört med 306 under motsvarande period ifjol. 128 fartyg bordades, 52 fartyg besköts och 70 fartyg avvärjde piratattacker. Under året har en besättningsman dött i samband med ett piratangrepp och ytterligare 27 personer har skadats. Under perioden har sammanlagt 773 personer tagits som gisslan, jämfört med 661 personer motsvarande period ifjol.

Förutom farvattnen utanför Somalia så sticker Sydkinesiska sjön ut. 30 attacker och 21 bordningar har inträffat i området, vilket är en kraftig ökning.