30 sjömän tvingas lämna DFDS

DFDS Group har sagt upp 30 sjömän på sina danskflaggade fartyg som besparingsåtgärd, som är en del av företagets Lightship-program. Målet med programmet är att spara omkring DKK 100 miljoner från 2010 och framåt.– Vi fortsätter att fokusera på att anpassa våra kostnader och aktiviteter och genom att förenkla arbetsuppgifterna ombord så kan vi reducera besättningen med i genomsnitt två personer per fartyg, säger vd Niels Smedegaard.De 30 sjömännen har redan fått lämna sina tjänster, men får lön som vanligt under uppsägningsperioden (normalt sex månader).– Vi skär inte ner på fartygens säkerhet, men vi har seglat med en större besättning än vad som är standarden för att hantera säkerhetskraven, förklarar Gert Jakobsen, talesperson för DFDS Group.