Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Miljö

2020 – förändring utan motstycke

2020 är året då allt förändras i bunkerbranschen. Iain White på Exxon Mobil berättar på NES vad alla fartygsoperatörer behöver ha koll på innan de nya reglerna träder i kraft.

Northern Energy & Supply (NES) höll på onsdagen tekniskt seminarium på temat energi och framtiden i Saltholmen i Göteborg. Först ut var en populär talare i energifrågor, Iain White, field engineer manager på Exxon Mobil, som gav goda råd och en översikt över de utmaningar sjöfartsbranschen står inför när bränsle med en svavelhalt högre än 0,5 procent förbjuds globalt den 1 januari 2020.

Inte bara destillat

Han inleder med att motsäga det vanligt förekommande antagandet att alla då kommer att gå över till destillatbränslen. 

– Det tror inte vi på Exxon. Det finns fortfarande en avsevärd mängd restbränslen (gasolja, tjockolja osv, reds anm) på marknaden. De som opererar mindre fartyg och bränner gasolja i dag kommer att fortsätta med det, det kommer inte att förändras. Om du är en time charter-operatör som bränner tjockolja i dag kan du fortsätta med det även när förändringen kommer.

– På Exxon Mobil tror vi att vi är på väg mot a multi-fuel world.

Många val

Han betonar att det finns många val att göra inför 2020 och att valen måste göras fartyg för fartyg. Rätt beslut för ett fartyg kan vara fel för ett annat. 

– Många frågar mig vad rätt svar är. Men det finns inget enskilt rätt svar, ingen universalkur, för att lyckas följa regelverket, säger Iain White.

Han nämner LNG som ett möjligt alternativ, men bara i all korthet och hänvisar till ett stapeldiagram som visar vilken liten andel av den totala efterfrågan på ExxonsMobils olika produkter som utgörs av LNG.

Många undrar hur supply-industrin kommer att möta förändringarna och Iain White påpekar att industrin inte agerar som en enhetlig aktör och dessutom enligt konkurrenslagstiftningen inte får prata med varandra om sina framtidsinvesteringar.

Tror på scrubber

Han talar desto mer om scrubbers, som han tror på som alternativ om omständigheterna för det enskilda fartyget är rätt. Det ska bland annat finnas tillräcklig generatorkapacitet, tillräcklig kapacitet för att använda havsvatten i scrubberprocessen ombord och inte minst utrymme nog att installera scrubbern. Och det är heller inte självklart att man får tag i en scrubber i tid.

– På en konferens jag var på i förra veckan fanns fem tillverkare av scrubbers närvarande och de fick frågan ”om jag beställer en scrubber i dag, när får jag den då?”. Svaret var om ett år. Så om du ännu inte har beställt en scrubber kommer du verkligen att ha en utmaning i att få den installerad och klar att köra inför 2020.

När det gäller ekonomin för scrubbers säger han att ingen kan förutsäga priset på tjockolja eller vilket det nya bränslet som följer reglerna kommer att bli. Det enda de säger på Exxon Mobil är att priset på lättare bränslen med all sannolikhet kommer att gå upp i förhållande till tjockoljepriset.

– Så om du funderar på ekonomin kring scrubbers: Den kommer att bli väldigt mycket bättre efter den första januari 2020. Jag kan inte säga hur mycket, men den kommer så småningom att bli bättre. Om du vill dra fördel av förändringen behöver du vara redo med scrubbern 2020.

I det följande beskrev han problem Exxon Mobil förutser kring bunkerkvalitet, skräppartiklar i framdrivningsmaskineriet och smöroljor. Mer om det i en kommande längre artikel om utsikterna för bunkerbranschen enligt Exxon Mobil.

Tärntank om incitament

Efter Iain White talade Tärntanks Tryggve Möller om vad Tärntank har gjort och gör i dag för att bidra till en grönare sjöfart. Han tackade närvarande representanter från Göteborgs hamn för den miljörabatt de får i hamnen, som kanske inte är stor i pengar mätt, men betyder mycket. För branschen behöver incitament att fortsätta sitt arbete för mindre miljöpåverkan, påpekar Tryggve Möller, och det är inte rättvist att den ska stå för alla investeringarna. Mer om hans anförande och Tärntank följer också i en kommande artikel om rederiet med anledning av deras 60-årsjubileum.

LNG löser utmaningarna

Kristoffer Lorentsson och Kristoffer Ahlgren från MAN Diesel & Turbo var på plats för att beskriva sitt breda arbete med LNG-system för sina kunder. De väntar sig en ökning i efterfrågan på LNG-system och tror på LNG som det enda bränslet som enskilt erbjuder en lösning på utmaningarna som följer på hårdare regler och behov av hållbarhet. De beskrev också bland annat sina projekt med ship to ship-bunkring av LNG och ett specialbyggt fartyg som fraktar LNG-trailrar på väderdäck, Searoad Mersey II. I januari påbörjades installationen av en kaj-pipeline för bunkring av LNG i Göteborgs hamn, ett projekt som ska vara klart till sommaren och där MAN Diesel & Turbo medverkar. Kristoffer Lorentsson beskriver projektet som det första steget mot en LNG-terminal i Göteborgs hamn.

Tillgängligheten inget problem

Skangas hjälper dig varje steg på vägen mot en LNG-redo flotta, lyder en reklamslogan i en film som Tommy Mattila, marknads- och säljchef på Skangas, spelar upp i sitt anförande. Skangas nådde milstolpen 1.000 LNG-bunkringar förra året. Tommy Mattila är övertygad om att LNG kommer att bli ett betydande bränslealternativ för sjöfarten, att tillgängligheten inte kommer att vara ett problem och att den goda tillgången på naturgas borgar för ett konkurrenskraftigt pris. Han beskrev sedan bland annat företagets erfarenheter av ship to ship-bunkring av LNG.