2011 tufft år för Assuransföreningen

Flera svåra försäkringsfall och liten avkastning på de finansiella investeringarna gör att den ömsesidiga sjöförsäkringsklubben The Swedish Club redovisar en förlust på USD 9,3 miljoner för 2011. P&I-sidan visar dock en positiv utveckling och den nya satsningen i Norge, Team Energy, har haft ett bra första år. I år fyller klubben 140 år och dess vd Lars Rhodin räknar med en positiv utveckling under 2012.Den 1 februari fanns 1.407 fartyg om 50,1 miljoner brutto och med en medelålder på 9,2 år i P&I-portföljen. Den kaskotäckta flottan bestod av 1.404 fartyg om 57 miljoner brutto med en medelålder på 9,5 år. FD&D-affären bestod av 738 fartyg om 29,2 miljoner brutto med en medelålder på 8,8 år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.