20-procentig ökning av containertrafik Asien-Europa

Under årets första fyra månader har containertrafiken hos medlemsrederierna i Far Eastern Freight Conference, FEFC, från Asien till Europa ökat med 20 procent. Skeppningarna till Medelhavet ökade med 22,1 procent till en miljon TEU. Till Nordeuropa var ökningen 19,1 procent till 1,9 miljoner TEU. Rederierna i FEFC svarar för cirka 70 procent av trafiken.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.