Fotograf: Naqiyah Shabbir (Wikimedia Commons)

Kategori: Miljö

181 skrotade fartyg hittills i år

181 fartyg skrotades under de första tre månaderna av 2019. Nästan 80 procent av dem skrotades på stränderna i Indien, Pakistan och Bangladesh.

Första kvartalet 2019 skrotades totalt 181 fartyg världen över, rapporterar organisationen Shipbreaking Platform, enligt gCaptain. 142 av fartygen skrotades genom att fartygen strandades på stränderna i södra Asien, en kontroversiell metod. Motsvarande siffror för första kvartalet 2018 var 206 skrotade fartyg, varav 152 genom strandning i södra Asien.

Dödsfall

Under de tre första månaderna i år rapporterades att tre personer dog och fyra skadades allvarligt i samband med fartygsskrotning i Bangladesh, dock finns inga rapporter om olyckor eller dödsfall från Indien eller Pakistan. Dock nämner Shipbreaking Platform att det fortfarande är svårt att få ut pålitlig information från den skrotning som sker på stränderna i Alang, Indien.

Kringgår reglerna

Rapporten är den första som har tagits fram sedan årsskiftet, då EU införde nya regleringar som tvingar alla fartyg som seglar under en medlemsstats flagg ska skrotas på varv godkända av EU. Den listan innehåller 23 varv i EU, två i Turkiet och ett i USA.

Under första kvartalet var det fem fartyg som skrotades i enlighet med de nya lagarna. Dock hävdar Shipbreaking Platform att sju fartyg bytte till en flagga utanför EU före sin sista resa och därmed kringgick regleringarna.