16 länder skrev under Rotterdamreglerna

På onsdagen hölls en öppen ceremoni i Rotterdam för undertecknande av den nya FN-konventionen, de så kallade Rotterdamreglerna. 15 länder undertecknade under ceremonin, Frankrike anslöt senare med ett undertecknande.Konventionen reglerar kontrakt för internationella transporter av gods som helt eller delvis sker till sjöss och ska ersätta de tidigare konventionerna Haag-Visbyreglerna från 1968 och Hamburgreglerna från 1978. Nya inslag är bland annat regler för elektronisk hantering av dokument, vilket ska underlätta dokumentlösa transporter, att lastägarens förpliktelser och ansvar preciseras och vidgas samt regler om kontroll av gods under transport. Ansvarsreglerna bygger på en blandning av de regler som finns i de tidigare konventionerna, nytt är bland annat uppjustering av beloppen för ansvarbegränsning.Det var sju års internationella förhandlingar i FN-organet United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL) som den 11 december förra året resulterade i att FN:s generalförsamling formellt antog konventionen som nu har undertecknats. Nästa steg är att 20 nationer måste ratificera konventionen för att den ska träda i kraft.Länderna som har undertecknat är Danmark, Frankrike, Gabon, Ghana, Grekland, Guinea, Kongo, Nederländerna, Nigeria, Norge, Polen, Senegal, Spanien, Schweiz, Togo och USA.