15-procentig ökning av containerhanteringen i Rotterdam

Under det första halvåret i år ökade containeromsättningen i Rotterdams hamnterminaler med 15 procent till 4,6 miljoner TEU. Under perioden hanterades totalt 185 miljoner ton gods, en ökning med fem procent jämfört med motsvarande period 2004. Utskeppat gods ökade med åtta procent medan inkommande gods ökade med hälften, fyra procent.