140 containerfartyg avbeställda

Beställningar på 140 containerfartyg med en samlad kapacitet på 436.000 TEU har kancellerats enligt Alphaliner. Det motsvarar nästan sju procent av orderboken i oktober 2008, strax innan krisen tog riktig fart. 98 av de 140 fartygen har avbeställts av tyska KG-sällskap och de största varvsförlorarna är Kina med 43 tappade beställningar och Tyskland med 37.Av de 140 enheterna har 27 omförhandlats till beställningar av andra fartygstyper. I siffran ingår inte fartyg som har färdigställts men inte levererats på grund av att beställaren inte klarat sina finansiella åtaganden.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.