Företag: Sjöfartsverket

Sjökaptener för utbildning till Lots

Sveriges vackraste arbetsplats söker Sjökaptener för utbildning till Lots


Att arbeta som Lots på Sjöfartsverket
Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra
kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du kommer ombord i olika
typer av fartyg utrustade med olika typer av navigationsutrustning av
varierande kvalitet och omfattning. Det ställer höga krav på din skicklighet och
förmåga att anpassa dig till olika situationer.

Just nu söker vi lotsar till:
Luleå lotsområde – främst Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå hamn.
Södertälje lotsområde – främst Södertälje hamn.
Oxelösund/Norrköping lotsområde – främst Oxelösund och Norrköping hamn.
Malmö lotsområde – främst Helsingborg och Malmö hamn.
Göteborg lotsområde – främst Göteborg hamn.
Vänern lotsområde – främst Trollhätte kanal.
Inställelsetiden är 90 minuter och därför ser vi helst att du bor, eller kan tänka
dig att bo i närheten av någon av dessa orter.

Kolla gärna på några av våra filmer om hur det är att jobba som lots på
Sjöfartsverket:
Möt Jonas, lotselev på Sjöfartsverket
Möt Hanna, lots på Sjöfartsverket

Vem är du?
För att passa som lots är du en person som har utvecklat en god förmåga att
samarbeta med många olika typer av människor. Det krävs också att du har
hög simultankapacitet, är lugn, stabil och kontrollerad i pressade lägen. Det
är viktigt att du har god självinsikt och ett gott omdöme. Du är tillmötesgående
och arbetar aktivt för att leverera lösningar till våra kunder. Dina personliga
egenskaper kommer att spela stor roll.

Du som söker måste ha giltig svensk sjökaptensbehörighet. Fartygsbefäl
klass II med lämplig erfarenhet från seniora befattningar kan bedömas
likvärdigt. Du har godkänt läkarintyg för sjöfolk. Du har genomfört Basic Safety
Training i enlighet med STCW och har giltigt certifikat. Du måste ha körkort för
bil, manuellt växlat fordon. Vi vill att du har hunnit skaffa dig praktisk erfarenhet
av att jobba som befäl ombord i moderna fartyg. Vi förutsätter att du under
åren har skaffat dig utmärkta kunskaper i att kommunicera på både svenska
och engelska.

Att jobba som lots passar både kvinnor och män. Vi ställer höga krav på våra
medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är
placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll
kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara
svensk medborgare. Befattningen kan innebära krigsplacering vid
Sjöfartsverket.

Varför ska du välja Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår
arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats.
Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och
regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna
tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar
utveckling.

Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att
förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke.
Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla
våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt
organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt,
öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi
arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det
som en självklarhet att du delar vår uppfattning.

Hur och när?
Vi gör vårt urval med hjälp av bland annat fördjupad personbedömning genom
arbetspsykologiska lämplighetstest samt praktisk körning i simulator. Den
som tillträder som lots genomgår en utbildning på 6-12 månader och under
den tiden gäller provanställning. Handledarteamet består av lotsar i aktiv
tjänst. En förutsättning för tillsvidareanställning är att utbildningen genomförs
med godkänt resultat.

Tjänsterna ska tillsättas under hösten 2022, med utbildningsstart i mars
2023.
Intervjuer kommer att genomföras via Skype under vecka 37-38.
För de kandidater som går vidare i processen kommer arbetspsykologiska
lämplighetstest att genomföras primärt i vecka 40-44.
Går man vidare därifrån genomförs simulatortest, primärt i vecka 41-45.
Säkerhetsprövning görs enbart på slutkandidat och säkerhetsintervju
genomförs i första hand på Sjöfartsverket i Norrköping. Primärt sker
säkerhetsprövning under vecka 44-47.


Upplysningar:
Chef Luleå lotsområde Emma Hellström 010-478 60 57,
emma.hellstrom@sjofartsverket.se
Chef Södertälje lotsområde Susann Tolppola 010-478 48 02,
susann.tolppola@sjofartsverket.se
Chef Oxelösund/Norrköping lotsområde Jimmy Rosander 010-478 48 25,
jimmy.rosander@sjofartsverket.se
Chef Malmö lotsområde Anders Alestam 010-478 47 83,
anders.alestam@sjofartsverket.se
Chef Göteborg lotsområde Pontus Bengtsson 010-478 62 56,
pontus.bengtsson@sjofartsverket.se
Chef Vänern lotsområde Susanna Olsson 010 478 55 70,
Susanna.olsson@sjofartsverket.se

Fackliga företrädare:
Lotsförbundet Patrik Wikand, 0708-63 39 12
SBF Håkan Björk, 010-478 53 26
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från
Transportstyrelsen, för att styrka dina behörigheter, certifikat och läkarintyg,
senast den 25 augusti 2022.

Diarienr:
Luleå lotsområde: 22-03443
Södertälje lotsområde: 22-03444
Oxelösund/Norrköping lotsområde: 22-03445
Malmö lotsområde: 22-03446
Göteborg lotsområde: 22-03447
Vänern lotsområde: 22-03448


Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och
rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av
annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.