Företag: Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF

Regionansvariga

Svenskt Marintekniskt Forum riktar sig till sjöfart, subsea, offshore och fritidsbåtssektorn. Våra medlemmar är konstruerande-, tillverkande- och tjänsteleverantörer inom dessa områden. Vi är en kluster- och medlemsorganisation vars basverksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal, Region Skåne och medlemsavgifter. Filialer finns idag i Uddevalla och Landskrona, kontor i Göteborg, en eventuell filial i Lund kan bli aktuell. Miljöfokus löper som en grön tråd genom verksamheten. Flera av SMTF:s projekt handlar om miljödriven maritim tillväxt.

Vi vill utveckla SMTF:s verksamhet ytterligare och söker i detta sammanhang en verksamhetsansvarig för Västra Götaland (placering Göteborg) som dessutom kommer att samordna de nationella noderna som just nu finns i Västra Götaland och Skåne men som förväntas etableras på fler platser. Dessutom kommer du att arbeta med påverkan på flera plan samt att lyfta och arbeta med branschens viktiga framtidsfrågor.

Vi söker dessutom en regionansvarig för Skåne som kommer att utveckla den verksamhet som SMTF med flera medarbetare bedriver i Skåne.

SMTF som helhet är inne i en omvandlingsfas och det är i nuläget inte helt klart hur SMTF kommer att organiseras i framtiden. Klart är dock att aktuella befattningar innebär ansvar för en kombination av frågeställningar som rör företag med koppling till marintekniska området och insatser med bäring på SMTF:s geografiska verkansområde i sin helhet, dvs. Västra Götaland och Skåne, men även insatser utanför dessa regioner.

Ni kommer att medverka till att företräda den maritima branschen och att visa hur viktig den är i svenskt näringsliv. Ni kommer att representera branschen och industrin i olika sammanhang och bidra till att det som diskuteras på högre nivå kommer företagen till gagn. Ni kommer även att verka för samverkan mellan företag, regioner, universitet och offentliga företrädare inom det maritima klustret. Vi har ett stort intresse för att få till projekt som inkluderar företag och FoU. Detta kan röra allt från offshoreverksamhet, hamnutveckling till det maritima underleverantörsnätet.

Exempel på insatser som kommer att bli viktiga för er:

 • Bygga nätverk mellan maritima företag
 • Bidra till ökade marknadsandelar och nya affärsmöjligheter för de samverkande företagen
 • Delta i affärs- innovations- och utvecklingsprojekt i Sverige och i EU
 • Kommersialisera lämpliga projektresultat
 • Samla branschen kring kompetensutvecklingsinsatser

Vi söker goda ledare och kommunikatörer som känner sig bekväma med att möta vitt skilda aktörer, såsom myndigheter, företagare och politiska företrädare. Personer med en god förståelse för små och medelstora företags verklighet och med intresse för och erfarenhet av industri- och marknadsfrågor.

Övriga kvalifikationer

 • God skriftlig och muntlig förmåga på svenska och engelska
 • Relevant högskoleutbildning
 • Erfarenhet av arbete i internationell miljö

Personliga egenskaper

 • Lyhörd och serviceinriktad
 • God förmåga att samarbeta och bygga nätverk
 • Förmåga att bygga goda långsiktiga relationer
 • Förståelse för såväl interna som externa intressenters behov
 • Drivande, säljande och entusiasmerande

Tjänsten innebär en del resande, i Sverige och Europa.

På vår hemsida kan du även läsa utförligt om SMTFs verksamhet så vi upprepar inte det här. Sista ansökningsdag 31 januari 2017.

För mer information om tjänsten med placering i Göteborg kontakta SMTFs styrelseordförande Stefan Mattsson, tel. 070 62 38 188, mail: stefan.mattsson@mattsson.se

För mer information om tjänsten med placering i Skåne kontakta styrelsemedlemmen Peter Askman, 044-309 3293, mail: Peter.Askman@skane.se

Du mailar i båda ärendena din ansökan och meritförteckning till info@smtf.se

Välkommen med din ansökan!

|

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.