Folk på väg

  • Sofie Emmerman

    Furetank Rederi, Sofia Emmerman är anställd i Furetank Rederi som administratör på kontoret på Donsö. Sofia Emmerman är ekonom och hon har tidigare jobbat bland annat på Tärntank.
  • Christer Ekström

    Wisby Tankers AB, Christer Ekström påbörjade en tjänst som Chief Marine Personnel Officer på Wisby Tankers den 9 januari 2014. Han kommer att arbeta med placering på huvudkontoret i Visby. Innan han påbörjade sin nya tjänst hos Wisby Tankers arbetade han...
  • Olle Engström

    Sveriges Juniorredareförening, Olle Engström har valts som ny ordförande för Sveriges Juniorredare och efterträder Henrik Källson från Erik Thun AB. Olle jobbar som operatör på Thun Tankers och har tidigare...