Fotograf: Prioryman, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons)

Kategori: Forskning | Passagerarsjöfart

Studie om vattenburen kollektivtrafik

Tre KTH-forskare har granskat 23 städers vattenburna kollektivtrafiksystem och funnit både likheter och skillnader.   

I rapporten, som är skriven av Harsha Cheemakurthy, Karl Garme och Michael Tanko vid KTH, framgår det att möjligheterna för en framgångsrik vattenburen kollektivtrafik underlättar om man tidigt i planprocessen planerar för vattentransporter. Något som försvårar detta arbete är när städerna har komplicerade landrättigheter, vilket gör det svårt att samordna myndigheter och operatörers ansvar i frågan. 

Gamla fartygsflottar

I till exempel Bangkok finns inte vattentransporter med ordentligt i stadens framtidsplaner, enligt forskarna. Där förlitar man sig i stället på landstransportlösningar. Forskarna konstaterar också att många av städerna använder sig av en gammal fartygsflotta och tvekar inför stora investeringar i den vattenbaserade näringen. ”Där moderniseringar har skett har det varit den privata sektorn som gått före eller så har staden haft ett starkt ledarskap med tydligt fokus på att transformera transporterna och utnyttja vattenvägarna mer.”

Händer en del i Stockholm

I London har Thames Clippers satsat på specialbyggda katamaraner för kunder som är redo att betala för en ”premiumservice”. I New York använder man, enligt forskarna, mer modesta farkoster och strävar efter att vattenburna transporter ska ha samma pris som andra transporter.

– Sedan vi skrev rapporten har trafiken i New York ökat och verkar göra succé. Här i Stockholm håller landstinget (SLL) på och planerar för utökad pendelbåtstrafik så det händer faktiskt en hel del också i kollektivtrafiken, säger Karl Garme i ett pressmeddelande och tillägger att det på KTH pågår flera forskningsprojekt kring inre vattenvägar, bland annat inom fartygsdesign, lättviktsskrov och planeringsverktyg för vattenburen kollektivtrafik.

Vattenvägar underutnyttjade

Typiska utmaningar för vattenvägen är av- och påstigning av passagerare och sjöfartens särskilda säkerhetsbestämmelser. De miljömässiga fördelarna med vattenburna transporter, enligt rapportförfattarna, kan vara en viktig aspekt för städer som mäter sin framgång med fler parametrar än passagerarantal och ekonomiska fördelar. De skriver att många inre vattenvägar i dag är underutnyttjade och genom att flytta transporter från land till vatten kan såväl föroreningar och trafikstockning som restider minskas. ”Genom godstransporter på vatten kan även punktligheten förbättras och det blir färre lastbilar och andra transportfordon på gatorna. Sådana data kan vara nyckelfaktorer när den vattenburna trafiken utvecklas i städer som strävar efter att nå hållbarhetsmålen”.

Läs hela rapporten här.