Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Regelverk

Skatteverket ger grönt ljus för säkerhetsventil

Skatteverket anser att den så kallade säkerhetsventilen kan tillämpas för de sjömän som på grund av corona förhindras att tillämpa 183-dagarsregeln om skattefrihet i Sverige.

Den så kallade 183-dagarsregeln, eller oceanfartsregeln, innebär att inkomst från anställning ombord på utländskt fartyg som går i oceanfart kan vara skattefri om utlandsvistelsen varar minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Under coronapandemin har många ombordanställda hamnat i en svår situation då 183-dagarsregeln blivit svår att uppfylla när de inte kommer ombord på de fartyg där de arbetar.

Utlåtande från Skatteverket

Sjöbefälsföreningen har tidigare uppmärksammat Skatteverket på problemet, och nu har Skatteverket kommit med ett utlåtande. På sin hemsida skriver myndigheten att ”Coronaviruset får anses vara ett sådant ändrat förhållande som en själv inte kunnat råda över vilket innebär att säkerhetsventilen kan vara tillämplig”.

Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen, säger i ett uttalande på föreningens hemsida att beskedet är väldigt positivt.

– Om de gör det kommer det att rädda jobben för många sjömän, säger han.

Efterlyser tydligare besked

Han efterlyser dock ett tydligare besked om att Skatteverket enligt reglerna även ska göra en bedömning om en beskattning i Sverige är uppenbart oskälig eller inte. Där skriver myndigheten att de idag inte har några besked att ge utan följer utvecklingen.

– Det är många sjömän som är oroliga just nu och som verkligen hade behövt ett mer konkret, positivt svar från Skatteverket. Om inte Corona är en force major-situation så har jag svårt att se vad som skulle vara det, säger Mikael Huss.