Isbrytaren Frej på Repskärsfjärden utanför Karlsborg.

Fotograf: Robin Dahlberg

Kategori: Politik | Isbrytning

Vill se statlig finansiering av isbrytarna

Finansieringen av de nya isbrytarna bör ske inom ramen för den nationella planen för transportsystemet. Det anser Trafikutskottet och vill att riksdagen ska uppmana regeringen till det.

Frågan om hur de nya isbrytarna ska finansieras fick inte något klart svar i regeringens infrastrukturproposition när den presenterades i april. Nu har dock riksdagens Trafikutskott fattat beslut om att man vill se en finansiering av isbrytarna inom den nationella planen, något som även bland annat Svensk sjöfart har förordat.

I ett betänkande föreslår utskottet att riksdagen på tisdag, när man fattar beslut om propositionen, ställer sig bakom utskottets uppfattning och gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

”Graverande”

I betänkandet skriver Trafikutskottet att det för sjöfartens del är ”graverande att det i den infrastrukturproposition som regeringen nu har presenterat inte nämns något om behovet av en ny generation isbrytare trots att det är helt avgörande för stora delar av industrin och handeln i Sverige att farlederna hålls öppna under hela året genom en icke avgiftspåverkande isbrytning.” 

Vidare konstaterar utskottet att om nya isbrytare skulle finansieras med farledsavgifter skulle det krävas mycket kraftiga årliga avgiftshöjningar under flera decennier för samtliga farleder i Sverige. För att sjöfarten ska kunna behålla och öka sin konkurrenskraft är det därför viktigt att nya isbrytare finansieras på annat sätt, enligt utskottet, och skriver att investeringar för sjöfart i likhet med investeringar i det nationella stamvägnätet och det statliga järnvägsnätet bör finansieras inom ramen för den nationella planen för transportsystemet. 

Ska redovisa för riksdagen

”Utskottet anser att det långsiktiga arbetet för att förnya flottan av isbrytare ska föras in i den kommande nationella planen då detta skulle ge en hög samhällsekonomisk nytta genom att säkra goda villkor för hela landets närings- och samhällsutveckling”, skriver Trafikutskottet.

Enligt Christer Åström, opolitisk tjänsteman och föredragande för Trafikutskottet, så ska regeringen en gång per år redovisa för riksdagen hur man har hanterat sådana uppmaningar. Om regeringen väljer att inte följa en uppmaning så sker det under politiskt ansvar, säger han.

– Det är sällan som regeringen struntar i det, men hur de svarar i detta fall vet jag inte.

”En infrastruktursatsning”

Föreningen Svensk sjöfarts vd Rikard Engström välkomnar Trafikutskottets ställningstagande.

– Det är bra att många politiker i Trafikutskottet uppenbarligen förstår hur angeläget det är att man får till en statlig finansiering.

– Isbrytare behövs framför allt för näringslivet. Isbrytare och isbrytning är en infrastruktursatsning, ingen sjöfartssatsning. Att isbrytare måste till förstår regeringen men det viktiga är att Trafikutskottet tydliggör att investeringen måste göras med statliga medel. Annars är alternativet att man ålägger Sjöfartsverket att inom sin verksamhet lösa problemet och då kommer farledsavgifterna att höjas och all sjöfart och allt och alla som transporteras med sjöfart till, från och inom Sverige att drabbas, säger Rikard Engström.