Fotograf: Arkivbild: Lars Andersson

Kategori: Regelverk | Miljö

”Vi är glada att vi kan betala ut något överhuvudtaget”

Varför tog det sådan tid att få ekobonusen på plats att det mesta av årets stöd frös inne? Sjöfartstidningen ställde frågan till Trafikverket.

Rederierna fick alltså fyra arbetsdagar på sig att ansöka om ekobonus och det var tre rederier som hann lämna in ansökningar för fem olika projekt. Två av dem blev beviljade, och de övriga, som enligt Trafikverket inte lyckades visa hur deras transportupplägg skulle flytta bort trafik från vägarna, får en ny chans under nästa sökperiod som börjar den 7 januari.

16 av 50 miljoner

Det samlade resultatet för det första av de tre åren som ekobonusen ska delas ut blir att 16 av de för året avsatta 50 miljonerna används. Resten, förutom den del som finansierar ansvariga myndigheten Trafikverkets administration av stödet, fryser inne och kan inte flyttas över till nästa år eller så. Det bekräftar Trafikverkets handläggare Björn Garberg, som har varit med i processen ända sedan regeringsbeslutet om ekobonus togs hösten 2017.

– Vi är glada att vi kan betala ut något överhuvudtaget. Hela processen har tagit mycket längre tid än man trodde. Det är en svensk förordning som ska på plats, det ska göras förarbete i Sverige, den ska remissas, man ska titta igenom synpunkterna och så ska det finnas en samsyn också på departementet och mellan departementen. Och sedan ska det ned till notifiering, och det tog drygt sex månader innan vi fick besked från kommissionen, säger Björn Garberg till Sjöfartstidningen.

Undantag

Notifiering innebär i detta sammanhang att förordningen om ekobonus ska godkännas av EU-kommissionen. Orsaken till det är att EU:s konkurrensregler inte tillåter statsstöd till näringsverksamhet annat än i undantagsfall.

– Statsstöd är per definition inte tillåtet, utan det är undantag som klargörs i EU-riktlinjer. För att kunna tillämpa det här måste man ha ett EU-dokument att luta sig emot. I det här fallet är det EU:s riktlinjer om statligt stöd till sjötransport som är styrande, där kapitel 10 reglerar formerna för just stöd till närsjöfart. Det här som står i ekobonus-förordningen om att det ska vara ett nytt sjötransportupplägg, det ska vara till redare, att det bara avser vägtransporter och inte järnväg och så vidare, allt det här står i EU:s riktlinjer och det kan man inte tumma på, säger Björn Garberg.