Folk på väg

 • Susanne Jacobsson

  Susanne Jacobsson blir från och med den 1 juli ny vd för Maersk Sverige. Samtidigt blir hon också skandinavienchef för Maersk Line. Susanne Jacobsson kommer närmast från en tjänst som...
 • Anna Forshamn

  Anna Forshamn, Finansdirektör i Concordia Maritime, kommer att tillträda tjänsten som Head of Pensions i Stena AB koncernen den 1 september. Tjänsten är direkt underställd vice VD i Stena...
 • Martin Svensson

  Martin Svensson har anställts som Marine Surveyor hos Marinaut AB som är ett dotterbolag till Krogius Scandinavia AB. Martin är sjökapten med en bred erfarenhet från olika typer av...
 • Frederic Hillenius

  Frederic Hillenius har nyligen anställts som fartygsoperatör på Thun Tankers efter att ha studerat Sjöfart & Logistik på Chalmers, och kommer närmast från en avslutande termin vid John Moores...
 • Erik Larsson

  Erik Larsson har antagits till ett 15 månader långt trainee-program som kompetenscentrat Lighthouse startat i samverkan med ett flertal aktörer inom sjöfartsnäringen. Erik går just nu sista terminen på Naval Architecture and...
 • Viktor Daun

  Viktor Daun har antagits till ett 15 månader långt trainee-program som kompetenscentrat Lighthouse startat i samverkan med ett flertal aktörer inom sjöfartsnäringen. Viktor går just nu sista terminen på Naval Architecture and Ocean...
 • Petter Samuelson

  Petter Samuelson har anställts som operatör på Furetank Chartering Sweden AB. Petter kommer närmast från Logistics Services Volvo Group där han arbetade med premiumtransporter till Volvos fabriker. Petter har studerat...
 • Björn Kjerfve

  Björn Kjerfve lämnar sin post som President of the World Maritime University, WMU, i Malmö för en tjänst med titeln Chancellor vid American University of Sharjah i Förenade Arabemiraten. Björn...
 • Kari Hietanen

  Wärtsilä, direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden och medlem i direktionen, har blivit utsedd till ordförande för European Engine Power Plants Association (EUGINE). Det är en nyligen grundad sammanslutning för europeiska...
 • Peter Hellgren

  Viking Line Abp, Peter Hellgren har utsetts till VVD (EVP) i Viking Line Abp med helhetsansvar för koncernens försäljning och marknadsföring. Han har sedan 2011 fungerat som marknadsdirektör för Viking Lines svenska...
 • Michael Balzer

  Michael Balzer har anställts som demurrage negotiator hos Furetank Chartering Sweden AB. Anställningen påbörjades i april. Michael avslutar sina studier på Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen i juni och kommer...
 • Agne Carlsson

  Breakwater Publishing, Sedan den 1 april jobbar Agne Carlsson på Breakwater Publishing med annonser och kommunikation för Sjöfarten. Agne lämnade Sjöfartstidningen efter många år och arbetar nu tillsammans med sin...