Folk på väg

 • Agne Carlsson

  Breakwater Publishing, Sedan den 1 april jobbar Agne Carlsson på Breakwater Publishing med annonser och kommunikation för Sjöfarten. Agne lämnade Sjöfartstidningen efter många år och arbetar nu tillsammans med sin...
 • Jan Hanses

  Viking Line Abp, Jan Hanses har utsetts till ny verkställande direktör i Viking Line Abp från den 20 mars 2014. Han anställdes i dåvarande SF Line Ab som jurist 1988 och...
 • Andreas Remmer

  Viking Line Abp, Sedan den 20 mars är Andreas Remmer vice verkställande direktör och den verkställande direktörens ställföreträdare i Viking Line Abp. Han anställdes 2013 i Viking Line som direktör...
 • Christian Schell

  Christian Schell har rekryterats av APM Terminals i Göteborg som ny chef för HSSE med ansvar för säkerhet, miljö och hållbarhetsfrågor. Han påbörjade sin nya tjänst den 17 mars. Christian...
 • Karl Pagoldh

  Sirius Chartering, Karl Pagoldh börjar den 14 mars arbeta som befraktare på Sirius Chartering. Karl har tidigare arbetat för OW Bunker i Göteborg under tre år och innan dess var han...
 • Sami Syrjänen

  MAN Diesel & Turbo AB, Sedan den 1 mars är Sami Syrjänen ny servicechef hos MAN Diesel & Turbo i Göteborg. Sami kommer närmast från Donsötank där han arbetade i...
 • Madelene Rodhe

  Sjölog, Madelene Rodhe är ny projektledare för Chalmers arbetsmarknadsmässa Sjölog 2015. Hon har tidigare varit seminariedagsansvarig för Sjölog 2014 och läser andra året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers.
 • Kerstin Ramström

  Sjölog, Kerstin Ramström är ny vice projektledare för Chalmersstudenternas arbetsmarknadsmässa Sjölog 2015. Tidigare har Kerstin varit katalogansvarig för Sjölog 2014. Hon läser första året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers.
 • Sofie Emmerman

  Furetank Rederi, Sofia Emmerman är anställd i Furetank Rederi som administratör på kontoret på Donsö. Sofia Emmerman är ekonom och hon har tidigare jobbat bland annat på Tärntank.
 • Christer Ekström

  Wisby Tankers AB, Christer Ekström påbörjade en tjänst som Chief Marine Personnel Officer på Wisby Tankers den 9 januari 2014. Han kommer att arbeta med placering på huvudkontoret i Visby. Innan han påbörjade sin nya tjänst hos Wisby Tankers arbetade han...
 • Olle Engström

  Sveriges Juniorredareförening, Olle Engström har valts som ny ordförande för Sveriges Juniorredare och efterträder Henrik Källson från Erik Thun AB. Olle jobbar som operatör på Thun Tankers och har tidigare...