Fotograf: Destination Gotland.

Kategori: Folk/företag | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Destination Gotland säger upp befälsavtal

Destination Gotland säger upp det lokala tilläggsavtalet med Sjöbefälsföreningen – syftet är att kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud för Gotlandstrafiken.

– Jag kan bekräfta att vi har sagt upp det lokala avtalet, tilläggsavtalet i det centrala färjeavtalet, med Sjöbefälsföreningen. Vi ser möjligheter att kunna effektivisera verksamheten och därmed kunna lägga ett mer konkurrenskraftigt anbud i upphandlingen av Gotlandstrafiken, säger Destination Gotlands vd Christer Bruzelius, till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Vi har stor respekt för att det kan komma ett eller flera utländska rederier och lägga anbud, därför vill vi basera vårt kommande anbud på en så effektiv organisation som möjligt.

Oklart om uppsägningar

Enligt Christer Bruzelius har bolaget ett 60-anställda sjöbefäl inom drift samt ytterligare ett antal på intendentursidan. Det lokala avtalet går ut den 1 april 2014. Han vill inte kommentera om det kan bli tal om uppsägningar.

– Jag vill inte föregripa förhandlingarna och vilka olika komponenter vi tittar på.

Organisationsförändringarna kommer även att påverka övriga anställda såväl ombord i fartygen som inom landorganisationen, även om inga avtal sagts upp.

– På manskapssidan finns inga lokala avtal att säga upp med Seko utan här gäller det centrala färjeavtalet, där lokala förhandlingar om organisationsförändringar för att hitta en så effektiv organisation som möjligt pågår.

Tioårigt avtal

Martin Lindeblad, verkställande direktör i Sjöbefälsföreningen och vice verkställande direktör i Sjöbefälsföreningen Offentliganställda, är fårordig när det kommer till uppsägningen av det lokala avtalet för sjöbefälen.

– Jag kan bekräfta att vi har emottagit en uppsägning av avtalet men eftersom det pågår förhandlingar vill jag inte säga så mycket mer. Vi vill ha lugn och ro och saker man säger kan få en bäring på förhandlingarna.

Nuvarande avtal med Destination Gotland om Gotlandstrafiken löper ut den 31 januari 2017. Det nya avtalet om Gotlandstrafiken ska löpa tio år från februari 2017. Trafiken ska gå året runt med i princip två dubbelturer per dag Visby–Nynäshamn och en dubbeltur Visby–Oskarshamn. Nuvarande avtal med Destination Gotland, som skulle ha löpt ut 2015, har förlängts med ett korttidsavtal om två år. Statens kostnad för Gotlandstrafiken är för närvarande cirka 420 miljoner kronor per år.