Fotograf: Wisby Tankers

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Wisby Pacific har nu svensk flagg

Wisby Tankers har registrerat ett av sina nyaste tankfartyg, Wisby Pacific, i Sverige.

Produkt- och kemikalietankfartyget Wisby Pacific är på 49.686 dwt och har dimensionerna 183 meter i längd, 32 meter i bredd och 12,9 meter i djupgående. Lasttankarnas kapacitet är 53.650 kubikmeter och hon är klassad av Lloyd’s Register.

Wisby Pacific är i storleksklassen Medium Range (MR) och är för närvarande utbefraktad till Stena Bulk för trafik world-wide.

Nöjd vd

Sedan leveransen från Kina i slutet av 2017 har Wisby Pacific seglat under Bahamas-flagg. Efter inflaggningen har fartyget fått den nya hemmahamnen Lidköping, där även rederiets huvudkontor är beläget.

– Jag är mycket glad att kunna berätta att vi nu hissat svensk flagg på Wisby Pacific. Det har varit en tanke vi haft med oss en tid och till slut bestämde vi oss för besättningens skull att inte avvakta mer utan göra slag i saken. Sett i backspegeln kan jag konstatera att processen löpt relativt väl även om det understundom varit en nagelbitarprocess. Men idag gläds vi och besättningen åt den svenska flaggan säger Jonas Engström, vd på Wisby Tankers.

Positivt för näringen

Wisby Tankers grundades 2000 och är en partner i Gothia Tanker Alliance med tre mindre produkttankfartyg. Wisby Pacific delägs av Gotlandsbolaget.

– Att man väljer svensk flagg på Wisby Pacific är mycket glädjande för oss i rederinäringen men det är förstås också positivt för sjöfartsnäringen i stort. Det är mycket länge sedan vi såg en inflaggning av ett fartyg i denna klass. Att hon dessutom är ett nästan nytt fartyg är förstås ytterligare en bonus, kommenterar Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

Även systerfartyget

Jonas Engström säger till Sjöfartstidningen att det också finns planer på att flagga in systerfartyget Wisby Atlantic.

– Går allting som vi planerar har vi tänkt att vi skulle få in henne i slutet av januari.