Vartannat sjöbefäl somnar vid rodret

EU-projektet Horizon som mätt tröttheten hos fartygsbefäl från flera europeiska länder under två års tid, menar att hela 45 procent av befälen somnade på bryggan. Förklaringen tros vara de tuffa arbetstider som tillämpas ombord idag med 6-6-vakter, alltså sex timmars arbete följt av sex timmars vila. I en tidigare rapport har det slagits fast att trötthet är en av de vanligaste orsakerna till att olyckor sker.− Det är överraskande och alarmerande. Inte i våra vildaste fantasier kunde vi föreställa oss att det var så allvarligt, säger sjökapten Margareta Lützhöft, docent vid Chalmers.− Befälen blir speciellt trötta de sista timmarna på nattvakten. Om man dessutom har fått arbeta på frivakten, vilket är vanligt, kan effekterna bli förödande, säger Torbjörn Åkerstedt, professor och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet.Resultatet härrör dock inte från undersökningar ombord utan från experiment i simulatorer med däcksbefäl och maskinbefäl. Olika scenarier har simulerats, till exempel fartygsmöten, undanmanövrar och objekt i vattnet.Även om befälen inte har hunnit somna finns det andra allvarliga risker med trötthet, som är svårare att mäta, menar forskarna.− Under arbetsveckan i simulator observerades incidenter som hade lösts bättre om man inte var trött. Det går ju att sätta in ett larm, men man fattar inte så bra beslut när man är nyvaken, säger Margareta Lützhöft. Horizon är ett samarbete mellan bland annat Chalmers, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Warsash Maritime Academy, Southampton Solent University, UK. Tillsammans med ansvariga myndigheter planerar nu Chalmers att skriva en inlaga med rekommendationer till FN:s organ för sjöfartssäkerhet, IMO.