Sjösättningen av Thjelvar.
Rederi AB Gotland

Thjelvar sjösatt

Gotlandsbolagets andra LNG-färja löpte av stapeln i Kina i förra veckan.

Relaterade artiklar

Den andra av de två LNG-drivna bil- och passagerarfärjor som Rederi AB Gotland har i order vid GSI-varvet i Kina sjösattes den 24. Rederiet uppger att nybygget har arbetsnamnet Thjelvar men att det inte ännu har döpts. Fartyget har dual-fuel maskin med möjlighet att operera på LNG, vilket uppges reducera koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Systerfartyget Visborg sjösattes i november 2016.