Hyllning

  • Hyllning. Vid lunchtid under första maj genomfördes en hyllning av sjömän och deras arbete under den pågående krisen genom att fartyg i hamnar över hela världen tutade i sina mistlurar.