Stolt Tankers når uppgörelse med varv

Stolt Tankers B.V. har fått full återbetalning om USD 84,5 miljoner plus upplupen ränta som en del i uppgörelsen med SLS Shipbuilding i Sydkorea om att avbeställa två parcel tankers om 43.000 ton dödvikt vardera. Fartygen beställdes 2006 och ingick i en serie om totalt åtta fartyg. På grund av kraftiga förseningar från varvet var det osannolikt att de skulle hinna levereras inom ramen för leveranskontraktet. Alla åtta tankfartyg täcks av återbetalningsskydd och Stolt Tankers räknar därmed att få återbetalning för resterande sex fartyg. Stolt Tankers betalade ut USD 296 miljoner i förskott till varvet.I ett pressmeddelande skriver rederiet att pengarna ska användas till att betala tillbaka på lånen man tog för nybyggnadsserien.