DCIM100MEDIADJI_0080.JPG

Fotograf: Skangas.

Kategori: Tank | Miljö

Skangas bunkrar LNG till nybyggen

Skangas ingår avtal med Gothia Tanker Alliance om levererans av LNG som bränsle till nya produkt- och kemikalietankfartyg.

Skangas har ingått avtal med delar av Gothia Tanker Alliance för att leverera flytande naturgas (LNG) som bränsle. De största svenska rederierna som berörs av leveransavtalet med Skangas är Furetank Rederi AB, Erik Thun AB och Rederi AB Älvtank. Dessa rederier har investerat i totalt sex nya LNG-drivna fartyg. Furetank har därtill Fure West, som tidigare konverterats till LNG-drift.

Minskar utsläpp

Skangas uppger att Föreningen Svensk Sjöfart aktivt bidrar till att minska sjöfartsbranschens negativa miljöpåverkan. Deras mål är en nollgräns för utsläpp 2050.

– Investeringar i LNG-drivna fartyg bidrar till att gå i denna riktning. Vid nykonstruktion fokuserar vi på energieffektivisering och innovationer. När vi lägger det till vårt val av renare bränsle upplever vi en stor minskning av CO2-utsläppen, inte minst minskningen av partiklar och kväveoxider, säger Lars Höglund, vd på Furetank.

På land och till sjöss

Skangas leveranskedja medger olika alternativ för bunkring av LNG. På land används lastbilar med släp som i stor utsträckning används för bunkringsverksamhet i hamnar, eller bunkring vid terminaler. Skangas kan även erbjuda bunkring från fartyg till fartyg med bunkerfartyget Coralius.

– Skangas är mycket nöjda med avtalet och att fortsätta samarbetet med Furetank och resten av Gothia Tanker Alliance. Att vi får förtroendet att leverera LNG även till framtida fartyg är en bekräftelse på att vi uppfyller förväntningarna. Vi kommer dock inte att sluta göra investeringar och förbättringar för att uppfylla rederiernas önskemål och förväntningar på vår LNG-leveranskedja, säger Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef på Skangas.