Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Regelverk

Regelförenklingar godkända av riksdagen

De förslag om förenklingar av sjöregler som regeringen lade fram tidigare i år har nu godkänts av riksdagen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2018. Reglerna berör alla fartygsägare och rör bland annat registrering av mindre skepp, enklare registrering av fartyg köpta utomlands och avveckling av rätten till särskiljande skeppsnamn.

Läs mer om regelförändringarna hos Transportstyrelsen