Nästan 6,4 miljoner passagerare för Viking Line

Under 2010 reste 6,39 miljoner passagerare med Viking Line, det är en minskning med ynka 0,1 procent jämfört med 2009. ”Passagerarantalet skulle ha varit större, men påverkades negativt av problematiken kring det hårda isläget under vårvintern”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Antalet resenärer ökade mest på rutten Helsingfors–Tallinn, linjen noterade en uppgång på 8,4 procent. Tyngre gick det för Mariehamn–Kapellskär där passagerarvolymerna minskade med 6,6 procent. Även rutten Åbo–Åland–Stockholm upplevde minskade passagerarvolymer, nedgången var 5,1 procent.Antalet transporterade personbilar ökade med 0,2 procent till 613.214 medan fraktvolymerna ökade med sju procent till 111.094 fraktenheter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.