Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Utbildning

Nytt namn boostar rekryteringen

Utbildningen Sjöfart och Logistik har bytt namn och nu syns en positiv förändring i söktrycket.

Chalmersutbildningen Sjöfart och Logistik på 180 högskolepoäng, populärt kallad Sol, har inför vårterminens ansökning bytt namn till Internationell Logistik. Samtidigt förändras utbildningens innehåll.

– Det är inte lika mycket navigation och sjömanskap längre. Vi kommer fortfarande att ha kursen ”fartygsoperationer från ett ombordperspektiv” och en kurs i praktisk lasthantering, men inte en kurs där du ska titta på sjökortet, ta fram besticken och räkna ut kursen, säger Mattias Bingerud, utbildningssekreterare på Chalmers tekniska högskola.

Nytt innehåll

I gengäld infogas nytt kursinnehåll som projektledning, statistik och ytterligare juridik, till exempel logistikrätt. Förändringarna speglar sjöfartsbranschens utveckling enligt Robert Severin, som har varit programansvarig för Sjöfart och Logistik sedan 2010.

– Rederiverksamheten har förändrats. Nu har du multimodala lösningar och hela befraktningskedjan, inte bara fokus på sjötransport. Därmed blev det en naturlig evolution av programmet, säger Robert Severin.

Både Bingerud och Severin betonar att utbildningen behåller sin maritima inriktning.

Fler sökande

Antalet sökande till Sjöfart och Logistik har liksom sjöbefälsprogrammen fått allt färre sökande de senaste åren. Analysen på sjöfartsinstitutionen är att programmet har förlorat sökande delvis på grund av namnet.

– Vi ligger i topp när det gäller anställningsbarhet och det går jättebra för våra studenter. Problemet är rekryteringen. Namnet har varit delvis lite missledande – är det sjöfart eller är det logistik jag ska läsa?, säger Robert Severin.

En betydande ökning i antalet sökande till programmet syns redan. Antalet förstahandssökande de senaste åren har varit 69 (2016), 56 (2017) och 53 (2018). I dag, den 9 april, är antalet uppe i 52 och enligt prognosen kommer siffran därmed att landa på omkring 80 förstahandssökande när ansökningstiden löper ut den 15 april.