Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Utbildning

Många fler sökande till logistikprogram

Uppföljning: Prognosen om fler sökande efter namnbytet överträffades med råge, konstaterar Chalmers efter att ansökningstiden till Internationell Logistik har löpt ut.

Nyligen skrev Sjöfartstidningen om att högskoleprogrammet Sjöfart och Logistik har bytt namn och delvis innehåll. Programmet heter nu Internationell Logistik och har enligt ansvariga på Chalmers både breddats och fått mer spets.

Stor ökning

Prognosen visade på att nyordningen verkade leda till fler sökande och nu finns facit:

– Antalet förstahandssökande landade på 86, det vill säga något högre än prognosen och en ökning från förra året med 56 procent, säger en entusiastisk Mattias Bingerud, utbildningssekreterare på Chalmers tekniska högskola, till Sjöfartstidningen.

För det totala antalet sökande är ökningen ännu större:

– Tittar man på totalt antal sökande ökade vi från 178 till 491, alltså en ökning med 276 procent! Då ska man ha i beaktande att de sökande detta år kunde söka till max 12 utbildningar mot tidigare max 20, så ökningen är alltså egentligen ännu större.

Önskad effekt

Mattias Bingerud konstaterar att namnbytet och den nya programplanen, i kombination med deras kampanj i sociala medier, verkligen har haft önskad effekt.

– Vi är förstås väldigt glada över att ha nått ut till så många fler sökande och att så många tycker att utbildningen är intressant för dem, säger han.