Fotograf: Knud E Hansen

Kategori: RoRo | Fartygsutrustning | Skeppsbyggnad

MacGregor levererar utrustning till ACL

MacGregor levererar all lasthanteringsutrustning till de fem kombinerade roro- och containerfartyg som är under byggnad i Kina för Atlantic Container Lines transatlantiska trafik. Leveransen omfattar ramper, lastluckor och cell guides för containrar. Nybyggenas kapacitet blir 3.800 TEU och 28.900 kvadratmeters däcksyta för roro-last. G4-fartygen byggs av Hudong-Zhonghua Shipbuilding och blir de största conro-fartygen i världen. Hela serien kommer att levereras under 2015.

Lång väntan

ACL bekräftade beställningen av den fjärde generationens, därav förkortningen G4, conro-fartyg i augusti förra året. Dessförinnan hade rykten om en förestående beställning florerat i omgångar under flera års tid. Dagens fartygsgeneration, generation tre, levererades för snart 30 år sedan under 1984 och 1985.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.