Fotograf: Knud E Hansen

Kategori: RoRo | Fartygsutrustning | Skeppsbyggnad

MacGregor levererar utrustning till ACL

MacGregor levererar all lasthanteringsutrustning till de fem kombinerade roro- och containerfartyg som är under byggnad i Kina för Atlantic Container Lines transatlantiska trafik. Leveransen omfattar ramper, lastluckor och cell guides för containrar. Nybyggenas kapacitet blir 3.800 TEU och 28.900 kvadratmeters däcksyta för roro-last. G4-fartygen byggs av Hudong-Zhonghua Shipbuilding och blir de största conro-fartygen i världen. Hela serien kommer att levereras under 2015.

Lång väntan

ACL bekräftade beställningen av den fjärde generationens, därav förkortningen G4, conro-fartyg i augusti förra året. Dessförinnan hade rykten om en förestående beställning florerat i omgångar under flera års tid. Dagens fartygsgeneration, generation tre, levererades för snart 30 år sedan under 1984 och 1985.