Fotograf: Lundqvist gruppen

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Lundqvist kontrakterar aframax

Lundqvist Rederierna beställer sin sjunde aframaxtanker från det japanska varvet Sumitomo.

Det är Shinobu Shipping Company Limited, ett dotterbolag på Bahamas till Ångfartygs Aktiebolaget Alfa i Mariehamn, som har beställt aframaxtankern från Sumitomo Heavy Industries, Ltd för leverans i början av 2019. Nybygget blir det sjunde i en serie och blir på 112.000 dödviktston.

Fyra levererade

Utöver de fyra redan levererade fartygen, av vilka det senaste, Alfa Alandia, levererades i maj 2016, har rederiet sedan tidigare två systerfartyg beställda med leverans år 2018.

Rederiet har idag en tankfartygsflotta bestående av 11 aframaxtankfartyg med en sammanlagd dödvikt på cirka 1.150.000 ton. Efter leverans av de tre fartygen i order uppges rederiets andel av nuvarande världstonnaget av aframaxtyp vara cirka 1,5 procent.

Större

Det nu beställda fartyget är av Sumitomos senaste design EVA2 och blir något större än de sex tidigare beställda systrarna. Längden är 237 meter, bredden 44 meter och djupgåendet i full last 15 meter. Enligt rederiet utrustas fartyget för att uppfylla alla kända såväl miljömässiga- som övriga regler och konventioner. Huvud- och hjälpmaskinerna ska uppfylla bestämmelserna för Tier III i IAPP-konventionen gällande reglering av NOx-utsläpp.