Kustbevakningen vill ha mer pengar

I statens budget får Kustbevakningen ett anslag på knappt en miljard för nästa år. Myndighetens anslag har stadigt ökat under senare år i takt med att flottan moderniseras och utökas. Investeringarna uppgick till totalt över 3 miljarder 2009 och beräknas uppgå till sammanlagt 1,4 miljarder 2010–2012. Kustbevakningen skriver i ett pressmeddelande att man klarar sig fram till 2012, men att myndigheten sedan behöver större anslag.− I vårt budgetunderlag som vi lämnar till regeringen i februari kommer vi återigen att framföra behov av ytterligare medel till år 2013 och framåt. Vi kommer också att arbeta långsiktigt med frågan om vilken verksamhet och ambitionsnivå som ska bedrivas med en budget på 950 miljoner, det vill säga om ingen budgetförstärkning ges från och med 2013, säger Judith Melin, generaldirektör för Kustbevakningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.