Kategori: Juridik | Passagerarsjöfart

Kammarrätten: Befälen ska upptaxeras

Rättvisans kvarnar har slutat mala för 29 av sjöbefälen i upptaxeringshärvan. Detta efter att Kammarrätten avslagit befälens överklaganden.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

 • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
 • Sjöfartstidningens e-tidning
 • Tillgång till digitalt arkiv
 • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Kommentarer

 • ej skattesmitare.

  rätt ska vara rätt, det är klart att dom ska betala skatt som vi övriga medborgare gör.

  • Anonymous

   Tror inte ett end av befälen ansåg siga vara skattesmitare utan helt enkelt arbeta under 183 dagarsregeln i enlighet med IT avtalet, och för övrigt i likhet med alla andra Europeiska och internationella medborgare, dvs ombordtid över 6 månader om året beskattas olika från landskattesystem, En del fantasilöner har målats upp men en betydande del av de drabbade har haft en medioker lön och nu med skattepåslag så blir det en knaper tid for de drabbade var av en del dessutom bliviyt arbetslösa. Att skatteverketsregler är så otydligt skrivna att situationer som denna ska behöva uppkomma är helt i bedrövligt och också orsaken till den uppkommna situationen. MR

  • Anonymous

   Skriv en kommentar…Du vet inte vad du talar om (ej skattesmitare). Dessa befäl ska betala över 63% på en månadslön mellan 25-30.000 p.g.a att egenavgifterna tillkommer vilket en ”vanlig” arbetsgivare betalar in åt den anställde i Sverige. Vem skulle jobba på fartyg med 2500-3000 passagerare för en nettolön i befälsställning på 10.500:- där arbetsgivaren/redaren inte heller betalar in pension till de anställda? Skulle du det? Därför flyttar så många sjömän till utlandet, är det så konstigt?

  • Anonymous

   Har jag inte fel så har också arbetsstilfällena hos APM i vissa fall annonserats hos den statliga arbetsförmedlingen och av dömma dessa också varit helt ovetande den rådande skattesituationen, Jag är sedan år tillbaka helt utflaggad och måste till min lön också ta höjd för kusrer, sertifikat och läkarintyg sätter till det av ca 1800 kr i månaden.

  • Rattata

   Mojligtvis halv skatt da eftersom dessa personer ar borta fran Sverige minst 183 dagar per ar. De sliter alltsa inte pa gator och trottoarer under denna tiden eller ar sjuka och ligger samhallet till last. (de har dessutom privat sjukforsakring)

 • Undrande

  Hur blir det nu med taxering för 20012-2014.

 • Fredrik Reis

  Det är ju märkligt Ampm går helt skadefria genom detta.. Alltid populärt jaga enskilda…

  • Goliat

   Fredrik. Förstår vad du menar, men AMPM har ju inte gått skadefria genom detta. AMPM har ju p.g.a. skatteverkets märkliga beslut att inte godkänna företaget som arbetsgivare, blivit tvingade i konkurs. När bolaget startades var det för att, som jag tror, på ett lagligt sätt erbjuda sjöbefäl att arbeta enligt IT-avtalet och öppet redovisa inkomsterna. Detta har under ett antal år fungerat utmärkt med hjälp av AMPM. Man har följt de krav som finns avseende 183-dagars reglerna sedan år 2006 då de ändrades. Ändringen föranleddes av ett EU krav om fri rörlighet mellan alla länder. Sverige gick emot EU kravet om fri rörlighet mellan alla länder, men tvingades att ge fri rörlighet inom EU (EES).
   Nu har SKV lyckats med att övertyga kammarrätten, att ett registrerat bolag med alla de ingredienser som finns för aktiebolag, med revisor och styrelse, helt plötsligt inte är OK. SKV har ju outtömliga resurser med jurister att bolla med fakta och paragrafer. Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Att man inte skall kunna lita på att en myndighet tittar på och tar tillvara individens möjligheter, att på jämställda villkor argumentera.

   Regeringens proposition
   2005/06:21

   Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. Prop.
   2005/06:21
   Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
   Stockholm den 13 oktober 2005
   Göran Persson
   Pär Nuder

   (Finansdepartementet)
   Propositionens huvudsakliga innehåll.
   I propositionen behandlas en nationell regel i inkomstskattelagen
   (1999:1229) som i dag gynnar svenska redare i förhållande till utländska
   i motsvarande situation. Det gäller den s.k. sexmånadersregeln för
   sjömän. Den innebär att inkomst av en anställning ombord på ett
   utländskt fartyg inte beskattas i Sverige under vissa förutsättningar.
   Regeln är bara tillämplig om arbetsgivaren är obegränsat skattskyldig
   här. Utländska juridiska personer är inte obegränsat skattskyldiga i
   Sverige, vilket får till följd att anställningar hos utländska redare
   behandlas skattemässigt på ett annat sätt än anställningar hos svenska
   redare.
   I propositionen föreslås att detta villkor för sexmånadersregeln för
   sjömän ändras. Som villkor skall i stället gälla att arbetsgivaren hör
   hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De
   skattemässiga förutsättningarna för sjömännen blir därmed oberoende av
   i vilket land inom EES som arbetsgivaren hör hemma.

   Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

 • En som vet

  Det är ens skyldighet att undvika att betala en orättvis skatt. Det är bara att skriva sig i England , går i personlig konkurs och blir helt kvit samtliga skulder efter 12 månader. Total kostnad £704

  • Anonymous

   Grattis då!
   Hoppas du stannar där också.

 • Ej langre svensk!

  Min kommentar: Skatteverket gjorde en revision for AMPM, vissa saker kom upp. Skatteverket hade ett val: Att ga efter AMPM eller person. Skatteverket valde att strunta i AMPM pga att det fanns inga pengar att hamta. De valde att ga efter person. Alla inblandade befal var lovade skriftligen av AMPM samt bolaget de jobbade for att allt var 100% lagligt. Ingen av de inblandade skrev pa ett anstallnings kontrakt att de skulle snuva staten pa skatt. Alla inblandade bor i Sverige, samt vill ha en fortsatt framtid i Sverige, Hela historien ar bedrovlig, visar bara att skatteverket struntar fullstandigt i den enskilde medborgaren. Det handlar BARA om att driva in pengar. Undrar on skattmasen far bonus efter hur mycket de driver in?

 • Kapten Blåskägg

  Stackars Sjömän!
  Seglar själv utflaggat och har så gjort sedan 1989, jag lider med dessa som nu skall betala skatt på pengar som antagligen redan är förbrukade i Sverige.
  183 dagars regeln gäller för vissa men tydligen inte för alla.
  Om jag själv skulle råka ut för liknande senario, skylle jag omedelbart flytta utomlands i ren protest.
  Har själv råkat ut för dessa ”Skarprättare” från Skatteverket, som ville sätta dit mej för några år sedan pga av ett benbrott som lagats i Canada, men som gjort att jag fick lite tajt med dom 183 dagarna, jag klarade det hela tack vare att jag jobbat längre tidigare med några få dagar tillgodo, så visst pågår det en jakt på Svenska sjömän som pga av sin utbildning tvingats att jobba utomlands eftersom det inte finns Svenska båtar längre under Svensk flagg.
  Var själv nära att bli anställd på AM/PM, och med facit i hand så var det väl tur att man inte hoppade på det. Nej det som inte dom sk avundsjuka vet är att jag faktiskt betalar min egen pension, sjukförsäkring olycksfall mm, som avdrag på min lön, inte många utlänska arbetgivare som betalar svenska avgifter,Min Svenska Pension kommer att uppgå till ca 7000:- efter skatt när jag blir 65, varför? jo jag har inte fått ihop tillräckligt med tid på Svensk flaggade fartyg, jag kan inte dra av på skatten heller trots att jag äger hus med lån på banken, men fastighets skatt går fint att betala, inte heller kan jag utnytja något rotavdrag som många kommunal anställda och andra inom ofentlig sektor kan göra typ Skarprättarna på skatteverket. jag vi lever i en av dom sista socialistiska diktaturerna där det gäller att vara politisk korrekt om man inte vill bli smutkastad, eller jämförd med en kriminell som vi Sjömän i Sverige jämförs med,nej trots att jag hitills inte har hamnat i onåd hos skatteverket, så¨lurar jag på att flytta, och skulle jag bli särbehandlad som killarna som jobbat för AM/PM, ja då hade jag flyttat igår.

 • Anonymous

  Bryssel next EU domstol .Sedan FN männskliga rättigheter. Land anställda som är på fler åriga utlands kontrakt har det bättre förspänt ur skatte synpunkt undrar varför?!

 • Fredrik

  Jag jobbar själv under IT-kontrakt och det känns ju mindre tryggt nu. Jag har inte i detalj följt frågan och är lite förvånad hur det kunnat gå så långt. Jag tycker att inkomstskattelagen 3.13 borde löst detta tidigt eftersom AMPM sökt folk både under branschdagar och på AMS och därmed utgivit sig för att vara ett seriöst företag. Hur ska man som enskild kunna råda över något annat? Men detta kanske inte anses som ändrade förhållanden.
  Men juridik är spännande eftersom det inte verkar handla om att ha rätt utan bara att föra fram sin sakfråga på bästa sätt.
  Min sympati för de enskilt drabbade.

  Kap 3.13 § Om den skattskyldige när han började anställningen utomlands på goda grunder kunde anta att han på grund av bestämmelserna i 9 § eller 12 § andra stycket inte skulle vara skattskyldig för inkomsten av anställningen men det under anställningstiden inträffar sådana ändrade förhållanden som medför att förutsättningar för undantag från skattskyldighet inte finns, ska han ändå inte vara skattskyldig om de ändrade förhållandena beror på omständigheter som han inte kunnat råda över och en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig. Lag (2007:1419).

  • Fd sjöbefäl

   Skriv en kommentar…Bra skrivet Fredrik. Tyvärr följer SKV inte gällande regler som du beskriver ovan. Dom misstolkar självsvåldigt och bortser från positiv tolkning till de delar som berättigar sjöbefälen till att arbeta enligt 183-dagars reglerna.
   Att man vid skatterevisionen hos AMPM inte funnit något att anmärka på, ändå förklarar företaget som ett bulvanföretag utan rätt att hyra ut besättningar. Varför borde förklaras av SKV. Vad skillnaden mot andra bemanningsföretag består i enligt SKV vore intressant att veta. Tvärtom har AMPM mer än de flesta andra bemanningsföretag all dokumentation i ordning och redovisat den till SKV vid revisionen.
   De jurister som företräder sjöbefälen har tydligen inte haft de resurser som SKV mobiliserat för att tolka svårtydda regler och övertyga kammarrätten. Beklagligt.

 • Ove Germundsson

  Vem skall betala för barnens skolgång, sjukvård som familjen utnyttjat under tiden pappa varit till sjöss??

  • Uteseglare

   Formodligen sa arbetar mamma och betalar skatt I Sverige. Om du laser kapten Blaskaggs inlagg har nedan sa ser du att skatt visst betalas. fastighetsskatt, moms pa allt som inhandlas, bilskatt, trangselskatt osv osv, sa nog far staten in det dom behover for att sjomannens barn skall kunna ga I skolan. Ditt inlagg andas endast avundsjuka utan att du ens forsokt ta del av den korrekta bilden.

 • Kalke anka

  I en välfärdsstat så ska varje individs egna livsinkomst betala alla skolår, sjukvård mm. Dock kan man ju anse att respektive ampm anställd här inte betalat för sin egen utbildning. Ser man ur direkt samhällsekonomisk synvinkel så är det ju ett tillskott av medel utifrån vilket gynnar resten av samhället med.
  Sjukt bara att många kunde ha exakt samma arbete på samma fartyg lagligt då SC anställde dem, sedan olagligt då AMPM anställt dem…?????????????
  Det verkligt beklagliga här är ju att detta drabbar personer som försökt göra rätt för sig och följa lagen. De som tog dollarna i fickan går fria…

 • Anders

  Den här dommen är ytteligare en spik i kistan för de svenska sjöfolken. Det bevisar att med en penstreck och en godtycklig tolkning, slår undan benen för folk. Man behöver inte inneha en proffesr på handelshögskolan för att på lång sikt inse att det är en tillgång att folk letar sig utomlands när arbetstillfällen försvinner hemma. Moroten är att kunna ha en dräglig tillvaro, vilket inte de svenska politiker har förstått.Att jobba på utlänska båtar är inte en dans på rosor, som vissa personer vill antyda i sina inlägg.
  Att få politiker att kunna se långsiktigt är bara att glömma, det har de bevisat gång efter annan.
  Har man följt med i den politiska debatten så inser man att de har inte växt ur snadlådan.
  Jag kan bara belkaga det bakslag de har råkat utför ett rättshaveri i modern tid.

 • origoxy

  Nagot som verkar narmast ofattbart svart for vissa individer att inse ar att fragan inte handlar om huruvida det ar ratt eller fel att befal boende i Sverige kan arbeta skattefritt pa utlandskafartyg,
  Dat AR tillatet enligt Inkomstskattelagen om vissa kriterier ar uppfyllda.

  Det fragan handlar om ar huruvida kriteriet ”arbetsgivare i EES land” varit uppfyllt, ingenting annat.

  Och kanske an viktigare, vilken mojlighet hade de enskilda sjomannen att se ifall detta krav var uppfyllt?

 • Anonymous

  Jag tycker att vårt fack skall stödja dessa sjömän och även lobbyorganisationen sveriges redarförening,vårt fack ställer upp än en gång och ser till att redaren får ett utökat stöd ,man snackar i Vi form och om likabehandling ,det är föredömligt från fackets sida.(Rätt ??? )
  Kom igen och gör något för någon som vågar släppa taget och tar sej ut i världen och kommer hem med säcken full av kunskaper till lilla Sverige och Vårt Kluster .Dessa sjömän är VIKTIGA !

 • Anonymous

  Det är påfallande ofta som det inte är lönt att arbeta om man har ett udda yrke. I detta fall skulle
  man ha sluppit en massa bekymmer om man gått på bidrag ifrån staten istället.

 • Sverige är på väg i kollaps

  Finansministern säger att det är ”tomma lador”. Sverige lånar 2% av BNP för att upprätthålla välfärdsstaten. Fler och fler skall ha försörjning i Sverige, utan att jobba eller på annat sätt bidra. De få som jobbar i yrken som de facto bidrar med ett nettotillskott till staten skall straffas.
  För vad folk glömmer bort så är det väldigt få som bidrar med ett nettotillskott. Poliser och skattmasar bidrar inget. De är endast en kostnad. Så är också politikerna. För även om de på pappret betalar skatt, så är det med skattepengar! Alltså den skatt som vi nettoskattebetalare bidrar med.
  För att det hela skall bli synligt skall alla anställda i offentlig tjänst ha nettolöner. Ingen skatt skall ”betalas” och inga därmed inget behov av bidrag. Besparingen blir enorm.

  • Skattebetalare sedan länge

   29 sjöbefäl skall betala skatt, välkomna förresten i skattebetalarnas skara, och då är ”Sverige på väg i kollaps” enligt ovan. Det var nog att överdriva sin egen betydelse en aning va?

   • Sverige är på väg i kollaps

    Min betydelse är i det närmaste obefintlig. Ändå så betalar jag drygt 500 000:- i skatt varje år. Beloppet inkluderar både löneskatt och sociala avgifter. Det är pengar som inte kommit ur skattesystemet, läs offentlig anställning, utan pengar som kommit in till Sverige på grund av mitt internationella konsultarbete. Jag är med andra ord en nettoskattebetalare.

    Räcker de pengar som jag och andra nettoskattebetalare betalar? Nej! Staten gör av med mer pengar än vad som kommer in. Och kostnaderna ökar för varje vecka. Visst kan staten höja skatten för alla, men ger det mer pengar in i statskassan när de flesta ändå inte nettoskattebetalar? Återigen är svaret nej. Att betala en högre skatt med skattepengar ökar inte statens intäkt. Det ger endast högre transfereringskostnader. Vad händer när staten höjt skatten till 100%, och pengarna ändå inte räcker till? Vad händer när jag och andra nettoskattebetalare ger upp och flyr Sverige?

    Jag gissar att det nu kommer komma kommentarer från personer med en kommunistisk agenda. Personer som tror att basinkomst är rätt väg att gå. Personer som tycker att det är helt okey att inte betala när man använder kommunalfärdmedel. Personer som tycker att de har rätt att ”utveckla sig själva” på skattebetalarens kostnad. Men hur blir det om alla skall måla tavlor hela dagarna, ingen som slavar i sjukvård, ingen som går till fabriken, ingen som…

    • Skattebetalare sedan länge

     Du har helt rätt på var punkt ovan. Och ju viktigare då att även dom andra betalar skatt. Varför skall jobb som befäl i kryssningsfartyg vara skattebefriade? Även om man har en bulvananställning i Kungälv.
     Konstigt förresten att detta skulle komma som en bomb nu, redan för 10-15 år sedan användes ju uttrycket bulvananställning om de tjänster som bla AMPM och SMBF tillhandahöll!

     • Anonymous

      Nettobetalare, Bruttobetalare och kryssningsfartyg hit eller dit.
      Det intressanta ar ju anda hur man tolkar 183 dagars regeln.
      Man kan vidare undra varfor det ar viktigt med en arbetsgivare inom EES. Varfor finns den regeln igentligen?
      Maste anda vara batter att sjomannen finner ett arbete dar han tar med sig pengar till Sverige och stare spratt pa dom har genom att konsumera, an att han skall ga pa bidrag.

    • SAJ

     Hur löser vi våra liv om alla är nettoskattebetalare,behövs det inga personer i ex.vis skola vård och omsorg.Kanske skall vi skrota försvaret eller ????
     Obs EJ KOMMUNIST.

 • Ändra lagen.

  Efter kammarrättens beslut så krävs det som jag ser det en lagändring så att internationellt arbete utanför EES också omfattas av 183-dagarsregeln. En sådan ändring skulle i sig inte vara kontroversiell då andra länder har liknande regler, jämför också med 6 och 12 månadsreglerna för landanställda.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.