Det började som ett försök i Ystads hamn.

Fotograf: Ystad Hamn Logistik AB

Kategori: Hamn/Logistik | Juridik

Ja till fortsatta alkotester

Försöket med att införa trafiknykterhetskontroller i de svenska hamnarna fortsätter. Riksdagen har beslutat att förlänga försöksverksamheten till den 30 juni 2016. 

Försöksverksamheten innebär att särskilda trafiknykterhetskontrollanter har rätt att stoppa fordon i hamnar och ta utandningsprover på förarna. Lagen om försöksverksamheten började gälla första gången i juli 2010, och genom att förlänga verksamheten vill regeringen få mer kunskap om huruvida lagen bör bli permanent eller inte.

Den bakomliggande orsaken till att försöksverksamheten infördes 2010 var en tragisk olycka utanför Svedala hösten 2004, då en kraftigt berusad långtradarchaufför orsakade fem människors död. Chauffören, som hade kommit med färjan till Trelleborg, hade en promillehalt på 1,8 och dömdes till fyra års fängelse. 

Efter olyckan införde Ystads hamn frivilliga nykterhetskontroller via ett auktoriserat vaktbolag, vilket fick en positiv effekt men upphörde efter att det konstaterats att kontrollerna saknade stöd i lagen. 

2010 införde därför regeringen en försöksverksamhet där det blev möjligt för särskilt förordnade trafiknykterhetskontrollanter – som står under ledning av polisen – att i hamnarna ta utandningsprover på förare av motordrivna fordon, en försöksverksamhet som nu alltså förlängs till 2016.   

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.